Fak­ta:

Svens­ka Vm-hopp

Hallands Nyheter - - Sporten -

dis­kus, per­son­ligt re­kord: 71,29 me­ter/års­bäs­ta: 71,29 (et­ta i värl­den): Stort guld­hopp i VM ef­ter monster­kas­tet på Gp-ga­lan i Sol­len­tu­na. * Ar­mand Duplan­tis, stav­hopp, 5,90 me­ter/5,90 (2): Är ba­ra 17 år men än­då ett me­dalj­hopp på VM. Hans färs­ka svens­ka re­kord 5,90 är årets näst högs­ta i värl­den. * Ange­li­ca Bengts­son, stav­hopp, 4,70/4,65 (11): Mäs­ter­skap­shop­pa­re som ta­git tre Em-brons i följd och var fy­ra i VM i Pe­king 2015. * Mi­chae­la Mei­jer, stav­hopp, 4,71/4,71 (8): Över­ras­ka­de or­dent­ligt när hon sat­te svenskt re­kord med 4,71 me­ter i Världs­ung­doms­spe­len i Gö­te­borg i sön­dags. * Lo­vi­sa Lindh, 800 me­ter, 1.59,23/1.59,23 (10): Häng­de med över­ras­kan­de branär hon blev fy­ra och sat­te per­son­ligt re­kord på Di­a­mond Le­a­gue-ga­lan i Oslo. * Me­raf Bah­ta, 1 500 me­ter, 4.00,59/4.00,59 (9): När­mar sig dröm­grän­sen fy­ra mi­nu­ter. * So­fie Skoog, höjd­hopp, 1,94 me­ter/1,94 (10): Sat­te per­son­ligt re­kord med 1,94 me­ter när hon tog sig till Os-fi­nal i Rio. Har tan­ge­rat re­kor­det i år. * Michel Tor­néus, längd­hopp, 8,44 me­ter/8,10 (32): Har än­nu in­te va­rit över Vm-kval­grän­sen 8,15 me­ter i år. Skul­le han kla­ra det är det egent­li­gen ba­ra syd­af­ri­ka­nen Ma­nyonga som i nor­mal­fal­let är ut­om räck­håll. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.