Hö­napö­na åker på folk­park­stur­né

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TE­A­TER: tar sin po­pu­lä­ra ska­pel­se Hö­napö­na och åker Sve­ri­ge runt på folk­park­stur­né. Fö­re­ställ­ning­en Det sto­ra även­ty­ret, rik­tar sig till 4–8-åring­ar och har spe­lats för ut­sål­da hus i Stock­holm. Den hand­lar om hur Hö­napö­na för­svin­ner just när hon ska räd­da blom­mor­na i Honungs­lan­det.

”Vi mö­ter al­la mot­gång­ar och gör om dem till ut­ma­ning­ar som vi mo­digt kla­rar av. Hö­napö­na hit­tar sitt mod på ett väl­digt fif­figt sätt”, sä­ger Eva Funck i en kom­men­tar.

Tur­né­plan, med re­ser­va­tion för änd­ring­ar: 4/7 Mal­mö (Lin­däng­ens am­fi­te­a­ter), 6/7 Mal­mö (Fol­kets park), 7/7 Käv­linge, 8/7 Olofström, 9/7 Vär­na­mo, 10/7 Vet­lan­da, 13/7 He­by, 14/7 Sand­vi­ken, 15/7 Gäv­le, 16/7 Sö­der­bär­ke, 18/7 Bengts­fors, 19/7 Mal­mön, 21/7 Hun­ne­bo­strand, 22/7 Troll­hät­tan, 23/7 Björ­ne­borg, 25/7 Öre­bro, 26/7 Tum­ba, 28/7 Fä­ren­tu­na, 29/7 Nä­ve­kvarn, 30/7 Väs­ter­vik, 1/8 Jär­va. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.