Farc-ledare läm­na­de sjuk­hu­set

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■COLOMBIA. Farc-ge­ril­lans ledare i Colombia, Rodrigo ”Ti­mochen­ko” Lon­doño, har läm­nat sjuk­hu­set där han vår­dats ef­ter en stro­ke.

58-åring­en skrevs in på sjuk­hus i sön­dags ef­ter att ha haft pro­blem med att pra­ta och rö­ra vänst­ra ar­men. Farc-le­da­ren har nu rest till Ku­ba för att vi­la upp sig.

I för­ra vec­kan av­slu­ta­des ge­ril­lans pla­ne­ra­de av­väp­ning, ef­ter freds­av­ta­let i no­vem­ber, med en ce­re­mo­ni där Ti­mochen­ko och lan­dets pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos del­tog. (TT-AFP)

FOTO: FERNANDO VERGARA/AP

Ti­mochen­ko un­der ce­re­mo­nin den 27 ju­ni då ge­ril­lan la­de ner si­na va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.