Ra­joy ma­nar ka­ta­la­ner till lugn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SPANIEN. Spa­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy ma­nar till lugn ef­ter ut­spe­let från den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen i re­gi­o­nen Ka­ta­lo­ni­en. Fö­re­trä­da­re för det ka­ta­lans­ka sty­ret sa­de att Ka­ta­lo­ni­en ome­del­bart kom­mer att ut­ro­pa själv­stän­dig­het om ja-si­dan vin­ner folk­om­röst­ning­en.

– Till al­la ka­ta­la­ner, till al­la span­jo­rer, vill jag sä­ga: Be­håll tron på framtiden. Auk­to­ri­tä­ra vill­fa­rel­ser kom­mer ald­rig att lyc­kas be­seg­ra lug­net och har­mo­nin i vår de­mo­kra­tis­ka stat, sä­ger Ra­joy. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.