Fak­ta: Så stop­par du tju­ven

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LA: FOLKSAM

Se till att al­la yt­ter­dör­rar har god­kän­da lås. Även föns­ter som kan nås från mark­plan bör ha lås. Byt lås när du flyt­tar in och ha helst dör­ren låst även när du är hem­ma. Tju­var­na kan kän­na på dör­ren och sik­ta på att kom­ma åt vär­desa­ker pre­cis in­nan­för. För­va­ra in­te vär­desa­ker, nyck­lar, el­ler da­to­rer syn­li­ga från fönst­ren el­ler pre­cis in­nan­för yt­ter­dör­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.