Värl­dens fors­ka­re dö­dar myg­gor

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”Mosqui­to” skild­rar ve­ten­ska­pens för­sök till värl­dens störs­ta mass­u­trot­ning av smit­to­bä­ran­de myg­gor. Var­je år dör en mil­jon män­ni­skor av sjuk­do­mar som ma­la­ria och gu­la fe­bern. Ka­nal 5 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.