BÅTSHOW I VAR­BERGS HAMN

Hallands Nyheter - - Varberg -

NOR­DISK SEG­LATS. Den 5-7:e ju­li kan den ny­fik­ne bå­de be­vitt­na och be­trä­da ett tju­go­tal bå­tar i Var­bergs hamn. Men se­gel­täv­ling­en Nor­disk seg­lats bju­der även på and­ra ak­ti­vi­te­ter och li­ve­mu­sik; allt un­der Gal­ta­bäcks­skep­pets bygg­lags re­gi. Ord­fö­ran­de Roy Mag­nus­son lo­var un­der­håll­ning he­la da­gen för så­väl yng­re som äld­re.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.