Res­tids­vins­ter­na är mest mar­kan­ta där.

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

■■För­hand­la­re HG WESSBERG. Ef­ter år av ut­re­dan­de och för­hand­ling­ar har Sve­rige­för­hand­ling­en lan­dat i att sträc­kan Stock­holm–gö­te­borg bör pri­o­ri­te­ras om man av fi­nan­si­el­la skäl mås­te väl­ja när hög­has­tig­hets­tå­gen ska byg­gas. Sträc­kan Stock­holm– Mal­mö får stäl­la sig på kö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.