Fin av­slut­ning på en här­lig helg

Hallands Nyheter - - Sporten -

JENNIFER TILLMAN TRAVKUSK

(V75-6) kan man ta det li­te lugnt med från bör­jan nu. Han är så stark att han kan vin­na från ut­vän­digt le­da­ren.

(V75-1) vi­sa­de bra form se­nast. Han har fint lä­ge och får ett per­fekt lopp så han ska räk­nas. He­le­na Klipp (V75-4) är en fin häst med bra lä­ge. Hon var väl­digt stark näst se­nast och nu får hon ett bra lopp, hon kan ab­so­lut vin­na.

Jag kör tre häs­tar. Mis­ter Zax­is (V75-5) är rik­tigt bra. Han är snabb ut och jag lad­dar. Han ska räk­nas. Royal Figh­ter (V75-6) är bort­lot­tad. Brot­hers in Am (V75-7) går all­tid bra till slut om det blir rätt tem­po. Han har form och gått bra bak­i­från på slu­tet. V75-1: V75-2: V75-3: V75-4: V75-5: V75-6: V75-7: 2800 ra­der/1400 kr Sprin­ter­mäs­ter­hel­gen i Halm­stad är en skön av­kopp­ling för många tra­ven­tu­si­as­ter. Topp­trav tors­dag med Sprin­ter­mäs­ta­ren och på lör­da­gen med V75 och Stosprin­tern. På fre­da­gen är det för­hopp­nings­vis sol och bad som gäl­ler. Lör­da­gens V75-om­gång hål­ler bra klass och Stosprin­ter (V75-3) ser öp­pet ut men tip­set går ut­an tve­kan till tys­ka Gil­da New­port. Tjac­ko Zaz har en bra upp­gift i V75-2 och skö­ter sig Cru­za­do De­la Noche bör han vin­na guld­lop­pet (V75-6) så han sing­el­strec­kas även han. Per-an­ders Johansson per-an­ders.johansson@tt.se 1, 5, 7, 8, 10. 3 Tjac­ko Zaz. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12. 1, 3, 4, 6. 6 Cru­za­do Del­la N. 3, 4, 5, 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.