Fart­ka­me­ra ned­dra­gen med ked­ja

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Tra­fik­ver­ket har an­mält ska­de­gö­rel­se på en av de­ras has­tig­hetska­me­ror på väg 153. An­mä­lan kom in i ons­dags och ka­me­ran ska ha dra­gits ner med ked­ja, möj­ligt­vis med hjälp av bil. Den ned­drag­na ka­me­ran hit­ta­des fy­ra kilo­me­ter från sin ur­sprung­li­ga plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.