Fle­ra däck punk­te­ra­de i cen­ta­la Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Tre an­mäl­ning­ar har kom­mit in om punk­te­ra­de däck på bi­lar som stått par­ke­ra­de på Kungs­ga­tan. Samt­li­ga an­mäl­ning­ar har kom­mit in un­der ons­da­gen och al­la däck ver­kar ha punk­te­rats el­ler sku­rits sön­der med ett vasst fö­re­mål. Två av bi­lar­na har fått ett däck var­de­ra punk­te­rat men den tred­je har en­ligt an­mä­lan fått al­la däc­ken punk­te­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.