Högg ner träd på kom­mu­nal mark

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

STAFSINGE: Ne­re vid Stafsinge strand har nå­gon av­ver­kat ett an­tal träd och bus­kar. Mar­ken ägs del­vis av Fal­ken­bergs kom­mun och det rör sig om ett om­rå­de som är un­ge­fär en hek­tar stor. An­mä­lan om ska­de­gö­rel­sen kom in på ons­dags­för­mid­da­gen och det finns inga miss­tan­kar om gär­nings­man i nu­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.