Ola­ga in­trång på vård­cen­tral

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Nå­gon tog sig in på en vård­cen­tral i Fal­ken­berg nat­ten till tis­dag. Den el­ler de gär­nings­män som be­gått brot­tet ha­de bland an­nat gått in i per­so­na­lens om­kläd­nings­rum, öpp­nat skå­pen och slängt ut sa­ker på gol­vet. Vem som kan ha gjort det är än­nu oklart och så­vitt per­so­na­len vet så har ing­et stu­lits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.