14 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Fol­ke är nor­diskt och be­ty­der tro­li­gen höv­ding. Nam­net an­vän­des på me­del­ti­den in­om stor­man­naät­ter. Runt för­ra se­kel­skif­tet blev Fol­ke ett van­ligt namn men har där­ef­ter gått till­ba­ka. Om­kring 17400 he­ter Fol­ke, cir­ka 3800 kal­las så. Dess­utom he­ter knappt 400 per­so­ner Fol­ke i ef­ter­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Fol­ke är 55 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.