Hi­sto­risk Ve­nus Wil­li­ams till fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten -

TEN­NIS: Ve­nus Wil­li­ams är hi­sto­risk. Hon är den älds­ta fi­na­lis­ten i en Wim­ble­don-fi­nal på 23 år – ef­ter att ha be­seg­rat hem­ma­hop­pet Jo­han­na Kon­ta i sin se­mi­fi­nal, 6–4, 6–2. – Jag är så lyck­lig, sä­ger Wil­li­ams. Ve­nus Wil­li­ams är klar för sin åt­ton­de Wim­ble­don-fi­nal. Den 37-åri­ga ame­ri­kans­kan blir ock­så hi­sto­risk i och med sitt avan­ce­mang till fi­na­len. Wil­li­ams blir den älds­te fi­na­lis­ten i Wim­ble­don se­dan tjec­kis­kan Mar­ti­na Nav­ra­ti­lo­va var i fi­nal 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.