En sån praktskräll av Ös­tersund

Hallands Nyheter - - Sporten - TO­BI­AS JÖNSSON/TT

Sa­gan om Ös­tersund fort­sät­ter. De­bu­ten i eu­ro­pe­isk cup­fot­boll slu­ta­de med en dun­derknall mot Ga­la­ta­sa­ray. ÖFK vann med 2–0 ef­ter ett sent solo­mål av suc­céin­hop­pa­ren Ja­mie Hopcutt.

Mitt i Ga­la­ta­sa­rays bäs­ta pe­ri­od i mat­chen slog Ös­tersund till i den 68:e mi­nu­ten. Ken Se­ma, Ös­tersunds störs­ta hot of­fen­sivt i mat­chen, lyf­te in bol­len i straff­om­rå­det på en djupled­slö­pan­de Fou­ad Bachi­rou som skick­ligt hit­ta­de en fri­ståen­de Sa­man Ghoddos.

AN­FAL­LA­REN HÖLL KYLIGT i bol­len och pla­ce­ra­de in 1-0 till vilt ju­bel in­för 5 407 åskå­da­re på Jämt­kraft Are­na.

And­ra halv­lek do­mi­ne­ra­des av Ga­la­ta­sa­ray som fort­sat­te på den in­slag­na vägen ef­ter Ghoddos full­träff. Aly Kei­ta tving­a­des till en kva­li­fi­ce­rad rädd­ning på Gar­ry Rod­ri­gues närskott, men ut­ö­ver det ha­de gäs­ter­na svårt att ska­pa mål­chan­ser.

MITT I GA­LA­TA­SA­RAYS jakt på en kvit­te­ring sprang två åskå­da­re in på plan och mat­chen fick av­bry­tas till­fäl­ligt. Ös­tersund för­sva­ra­de sig med näs­tan he­la la­get. Men på över­tid, när ett de­spe­rat Ga­la­ta­sa­ray flyt­tat upp he­la la­get, kom en gyl­le­ne kont­ringschans.

In­hop­pa­ren Ja­mie Hopcutt, som kom­mit in från bän­ken i all­svens­kan och gjort suc­cé så många gång­er, fick bol­len på of­fen­siv plan­hal­va och snur­ra­de upp gäs­ter­nas för­svar in­nan han pla­ce­ra­de in 2–0.

Ett ka­non­re­sul­tat in­för re­tu­ren. ÖFK spe­la­de i division 2 för ba­ra sex år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.