Lands­lags­spe­la­re till Lin­kö­ping

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: För­ra året läm­na­de dans­kan Per­nil­le Har­der Lin­kö­ping ef­ter fem fram­gångs­ri­ka sä­song­er i all­svens­kan. Nu har se­ri­e­le­da­ren gjort klart med ny dansk of­fen­siv kraft: 20-åri­ga Ni­co­li­ne Sø­ren­sen vär­vas från dans­ka Brønd­by.

Sø­ren­sen är ett fram­tids­namn i Dan­mark och finns med i den dans­ka Em-trup­pen till mäs­ter­ska­pet i Ne­der­län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.