VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 So­me Sum­mit vi­sa­de se­nast att hon är re­jäl från start men hon kan knap­past sva­ra

2 Gei­sha Sund som bör spet­sa. Björn hit­tar ti­digt ut på ut­si­dan.

V75-2. 1 Cash­back Pel­li­ni har vi­sat att han kan öpp­na, 3 Dy­na­mite Li­fe är an­nars den som vi­sat mest start­snabb­het. 4 Lu­kas Zaz kan öpp­na, 5 Symp­ho­nic Len­nox var bra ut se­nast, 8 Glenn Bo­ko är snabb. Lu­kas Zaz i spets ef­ter 500? V75-3. 2 Teo kan nog in­te sva­ra 3 Hvatt Ron­ja som bör spet­sa. Hon drar iväg så hon går nog i spets oav­sett vad kus­ken vill.

V75-4. 4 Char­lie Mea­ras

V75-5. 1 He’s a Dif­facolt öpp­na­de bra se­nast. 4 Owen Fa­ce kan öpp­na bra och 5 Cab Horn­li­ne för­sö­ker kom­ma för­bi men Owen Fa­ce är spetsfa­vo­rit.

V75-6. 1 Ry­an Kro­nos har öpp­na bra från tillägg. men får svårt att sva­ra 5 Je T’ai­me Ru­inart. Från spring­spår tes­tar 6 Mon­cal­co­ne men Je T’ai­me är spetsfa­vo­rit.

V75-7. 1 BBS Su­gar­light är snabb och för­sö­ker ta emot men 2 Dan­te Bo­ko är snabb och 4 Hig­h­speed Call är rik­tigt vass om han lad­dar. Även 6 On Track Pi­ra­ten öpp­nar ju bra och

8 Pro­pul­sion kan öpp­na. BBS Su­gar­light och Dan­te gör upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.