Ba­by dri­ver-skå­dis i nya Mam­ma mia

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Rollupp­sätt­ning­en i upp­föl­ja­ren till Mam­ma mia blir allt­mer kom­plett. Den se­nas­te skå­de­spe­la­ren som an­slu­ter till en­semb­len är Lily Ja­mes, som bland an­nat syns i Be­rät­tel­sen om Askung­en, Down­ton Ab­bey och bio­ak­tu­el­la Ba­by dri­ver. Det skri­ver Hol­ly­wood Re­por­ter.

Lily Ja­mes kom­mer att gö­ra rol­len som en yng­re ver­sion av Me­ryl Streeps roll­fi­gur Don­na.

Mam­ma mia: He­re we go again är fort­sätt­ning­en på 2008 års bio­fram­gång, ba­se­rad på Ab­bas mu­sik.

Fil­men har pla­ne­rad pre­miär om gans­ka ex­akt ett år, den 20 ju­li 2018. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.