Kom­pen­sa­tion till na­zistof­fer

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■RUMÄNIEN. Runt 1 000 ju­dis­ka över­le­va­re från na­zis­ter­nas för­föl­jel­ser i Rumänien kan nu få kom­pen­sa­tion från Tysklands re­ge­ring. Det upp­ger den New York-ba­se­ra­de or­ga­ni­sa­tio­nen Claims Con­fe­rence som för­hand­lar med Tyskland för ju­dis­ka över­le­vares räk­ning.

Ju­dar som över­lev­de po­gro­men 1941 i sta­den Ia­si och de ef­ter­föl­jan­de döds­tå­gen där många män­ni­skor dog kan nu få må­nat­lig er­sätt­ning. Öve­rens­kom­mel­sen med tys­ka re­ge­ring­en in­ne­bär att över­le­va­re kan få mot­sva­ran­de 3 200 kro­nor i må­na­den. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.