Två av­rät­ta­de ge­nom häng­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■JAPAN. Japan har av­rät­tat två mord­döm­da män ge­nom häng­ning, en­ligt lan­dets ju­sti­tie­de­par­te­ment. Häng­ning­en av Ma­sa­katsu Nishi­ka­wa och Ko­ichi Su­mi­da gör att det to­ta­la an­ta­let av­rät­ta­de se­dan den kon­ser­va­ti­ve pre­miär­mi­nis­tern Shin­zo Abe kom till mak­ten 2012 nu upp­går till 19 per­so­ner.

Nishi­ka­wa var dömd för att ha mör­dat fy­ra kvinn­li­ga ba­rä­ga­re i väst­ra Japan 1991, Su­mi­da för att ha mör­dat och styc­kat en kvinn­lig kol­le­ga 2011. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.