Hjäl­ma­ren kan bli var­ma­re

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■KLIMAT. Fler vint­rar som är is­fria och sti­gan­de vat­ten­tem­pe­ra­tu­rer. Det kan bli någ­ra av ef­fek­ter­na i sjön Hjäl­ma­ren, fram till näs­ta se­kel­skif­te, av de på­gåen­de kli­mat­för­änd­ring­ar­na, vi­sar en rap­port från SMHI.

Det var­ma­re vatt­net kan ock­så in­ne­bä­ra fler och kraf­ti­ga­re alg­blom­ning­ar samt läng­re pe­ri­o­der av skikt­ning i vat­ten­mas­sor­na. Det in­ne­bär att yt­vatt­net och dju­pa­re lig­gan­de vat­ten in­te blan­das, nå­got som kan le­da till sy­re­brist på bot­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.