Fak­ta: Skol­ka­re på gym­na­sie­sko­lan

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Av dem som fått stu­die­bi­dra­get in­dra­get är 63 pro­cent poj­kar och 37 pro­cent flic­kor.

■■De fem län med högst an­tal ele­ver som har fått bi­dra­get in­dra­get: Stock­holms 7 987, Skå­ne 3 832, Väst­ra Gö­ta­land 3 757, Ös­ter­göt­land 1 136, Uppsa­la 876.

■■De fem län med lägst an­tal skol­kan­de ele­ver med in­dra­get bi­drag: Got­land 88, Jämt­land 159, Ble­kinge 390, Kro­no­berg 434, Väs­ter­bot­ten 467.

■■An­del av ele­ver­na per län: Ble­kinge 7,3 pro­cent, Da­lar­na 5,5 pro­cent, Got­land, 5,6 pro­cent, Gäv­le­borg 5,7 pro­cent, Hal­land 5,5 pro­cent, Jämt­land 3,9 pro­cent, Jön­kö­ping 6,2 pro­cent, Kal­mar 7,2 pro­cent, Kro­no­berg 6,2 pro­cent, Norr­bot­ten 6,3 pro­cent, Skå­ne 9,1 pro­cent, Stock­holm 11,5 pro­cent, Sö­der­man­land 6,6 pro­cent, Uppsa­la 7,9 pro­cent, Värm­land 6,2 pro­cent, Väs­ter­bot­ten 5,5 pro­cent, Väs­ter­norr­land 6,3 pro­cent, Väst­man­land 7,3 pro­cent, Väst­ra Gö­ta­land 7,0 pro­cent, Öre­bro 6,5 pro­cent, Ös­ter­göt­land 7,6 pro­cent.

■■Av de 25 458 som fått stu­die­bi­dra­get in­dra­get har hälf­ten fått ett åter­krav på att be­ta­la till­ba­ka. Av dem har 11 pro­cent ham­nat hos Kro­no­fog­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.