FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. För lek­saks­for­don 7. Abb-del nu­mer 8. Drar kvickt för­bi 9. Tyg för sa­fa­ri­klä­der 11. Var­dag­ligt tal 13. Fi­ras den 26/6 14. Då­lig 16. Med Ivar 17. Ba­ra en visk­ning 19. Sur­rat 21. In­ter­jek­tion 23. Ko­kong­pro­dukt 25. Har op­po­si­tio­nel­la i Ryss­land LODRÄTT: 1. Ju­ve­nilt 2. Bär i ky­la 3. Gör gäd­dan i vas­sen 4. Prat! 5. Är lätt på fo­ten? 6. Känd även som 10. För­stär­ker in­te 12. He­lig bild 15. Gör dig mål­med­ve­ten 18. Krävs för visst bat­te­ri 20. To­nen a sänkt 22. Med rost i rö­ren 24. Ton och stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.