Ken fort­sät­ter vin­na si­na heat

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Hel­gens sto­ra vinnare var Ken Bengts­son från Ge­tinge MK. Han lyc­ka­des vin­na hel­gens al­la tre heat i MX1 och har nu vun­nit sex heat i rad. I Mx-girls var det Ju­lie Dal­gaard som med en and­ra- och tred­je­plats lyc­ka­des sam­la in flest po­äng.

De förs­ta två hea­ten vann Ken Bengts­son med två-tre se­kun­ders mar­gi­nal. Trots två vins­ter så långt var han än­då in­te helt nöjd.

– Star­ten var li­te för då­lig. De and­ra var snab­ba­re iväg, men jag låg nå­gon­stans in­om topp tio. Det är ju lätt hänt att de i tä­ten stic­ker iväg om man själv får en då­lig start. Men jag gav dem ing­en luc­ka, sen ploc­ka­de jag ba­ra folk varv ef­ter varv, sa Ken Bengts­son ef­ter det and­ra hea­tet. Inga pro­blem att kö­ra om i le­ran?

– Det blir li­te svå­ra­re när det är geggigt. Men man får ba­ra tän­ka li­te mer och för­sö­ka hit­ta bra lin­jer så kan man kö­ra om än­då, sa han.

In­te hel­ler det tred­je hea­tet blev någ­ra svå­rig­he­ter för Ken Bengts­son. Han vann med 27 se­kun­ders mar­gi­nal till två­an Niclas Gustavs­son. Ken Bengts­son lig­ger nu tvåa i to­ta­len, tio po­äng ef­ter Niko­laj Lar­sen. To­bi­as Ring från Var­bergs MK tog si­na förs­ta fy­ra Sm-po­äng i det tred­je hea­tet.två täv­ling­ar åter­står in­nan SM är av­gjort.

I MX-GIRLS VANNS det förs­ta hea­tet av Na­ta­lie Ka­ne, och det and­ra av Sa­ra Pet­ters­son. Men det var Ju­lie Dal­gaard som var jäm­nast. Med en and­ra- och tred­je­plats fick hon to­talt 32 po­äng och lig­ger nu på en tred­je­plats i to­ta­len som leds av Eme­lie Dahl. För Var­bergså­ka­ren Eme­lie Andersson gick det in­te li­ka bra.

– Jag sat­sa­de på topp fem­ton. Jag kom på sjut­ton­de plats i heat ett, så jag snubb­la­de på mål­lin­jen li­te. I heat två kom jag på nit­ton­de plats, så det var in­te op­ti­malt, sa Eme­lie Andersson ef­teråt.

– Det kän­des bra på trä­ning­en imor­se, då ha­de jag tret­ton­de bäs­ta tid. Sen fick jag då­li­ga star­ter i bå­da hea­ten. i and­ra hea­tet fick jag slänga bril­lor­na ef­ter två varv, sen nöp fram­brom­sen näs­tan i var­je kur­va. Jag tror det vart för myc­ket skit i oket. Men jag käm­pa­de på och gav in­te upp, sa hon.

NATHALIE KA­NE SOM vann det förs­ta hea­tet i Mx-girls hop­pa­de i heat två när en fö­ra­re låg ner och den gu­la flag­gan var up­pe. Hop­pen mot gul flagg in­ne­bar disk­ning för Nathalie Ka­ne.

I MX2 vann An­ton Go­le två av tre heat och dry­ga­de där­med ut sin led­ning. An­ton Go­le, som kör för Ge­tinge MK, har nu 317 po­äng to­talt.56 po­äng mer än två­an. För Var­bergså­ka­ren Max Er­lands­son gick det in­te li­ka bra. Han pla­ce­ra­de sig på plats 26, 24 och 24 i de tre hea­ten och blev där­med ut­an po­äng.

Bild: KRISTER ANDERSSON

BE­SVI­KEN. Eme­li­ne Andersson ställ­de upp i Mx-girls, men det blev ty­värr inga po­äng i hel­gen.

Bild: KRISTER ANDERSSON

VINNARE. Ken Bengts­son har nu vun­nit sex heat i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.