Fe­de­rer: ”Un­der­bar stund för fa­mil­jen”

Hallands Nyheter - - Sporten - DAVID HJORTER/TT

Ro­ger Fe­de­rer är en­sam gräskung i Wim­ble­don. Schwei­za­ren ut­klas­sa­de en ska­de­häm­mad Ma­rin Ci­lic med 6–3, 6–1, 6–4 i fi­na­len – en hi­sto­risk åt­ton­de ti­tel i Wim­ble­don. – Det här är en un­der­bar stund för fa­mil­jen, den här se­gern är till er, sä­ger den 19-fal­di­ge grand slam­seg­ra­ren.

Frun Mir­ka Fe­de­rer och pa­rets fy­ra barn – två tvil­ling­flic­kor och två tvil­ling­poj­kar – stod upp, precis som he­la Wim­ble­dons cen­ter­court när Ro­ger Fe­de­rer se­ger­ta­la­de ef­ter fi­nal­se­gern mot sjät­te­ran­ka­de kro­a­ten Ma­rin Ci­lic.

35-åri­ge Fe­de­rer, som nu blir ny världs­trea, bör­ja­de med att hyl­la sin mot­stån­da­re som drogs med skadad väns­ter­fot.

– Ibland är det bru­talt. Du är en hjäl­te, grat­tis till en fan­tas­tisk tur­ne­ring. Du ska va­ra stolt, sa­de Fe­de­rer i se­gerin­ter­vjun i Ka­nal 5 och tit­ta­de upp mot si­na när­mas­te.

– Det är här är en un­der­bar stund för fa­mil­jen. Den här se­gern är till er.

ÅRETS TUR­NE­RING GICK Fe­de­rer ige­nom helt ut­an set­för­lust, nå­got han ba­ra gjort i en grand slam-tur­ne­ring ti­di­ga­re: Austra­li­an Open för tio år sedan.

– Att vin­na i dag känns fan­tas­tiskt. Det är ma­giskt att in­te tap­pa ett set, det är för myc­ket, sa­de Fe­de­rer.

Schwei­za­ren Ro­ger Fe­de­rer pas­se­rar nu Pe­te Sampras, USA, och Wil­li­am Ren­shaw, Storbritannien på sju Wim­ble­don-tit­lar.

Bild: ALAN GRIEVES

VINNAREN IGEN. Ro­ger Fe­de­rer vet hur man vin­ner Wilmbledon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.