Fram­ti­dens två­hju­ling­ar

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Hand­la, trans­por­te­ra va­ror, häm­ta bar­nen. Pro­dukt­ut­veck­ling­en gör att det ser ljust ut för cy­kelns an­vänd­nings­om­rå­den. Pro­ble­met är ba­ra att allt fär­re väl­jer att sad­la om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.