Fakta: Ny­byg­ge i centralt kvar­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Tan­ken med byg­gan­det i kvar­te­ret Hju­let är att det ska bli en kom­bi­na­tion av 142 lä­gen­he­ter i fler­vå­nings­hus, af­färs- och kon­tor­sy­tor, stör­re par­ke­rings­däck och ut­byggd gal­le­ria som ska rym­ma en livs­me­dels­bu­tik. To­talt är det en byggsats­ning av Hju­let Fas­tig­hets AB på 400 mil­jo­ner kro­nor. He­la kvar­te­ret kan möj­li­gen, om in­te över­kla­gan­den hind­rar, stå fär­digt un­der 2020. * I fle­ra år har dock pla­ner­na kan­tats av oli­ka rätts­li­ga tvis­ter: om pri­set för mar­ken, om de­talj­pla­nen, om den ti­di­ga­re gal­le­ri­aä­ga­rens skul­der för ett bank­lån, om bygg­lo­vet. * Grann­fas­tig­he­tens äga­re Jul­vi­hus rön­te se­nast fram­gång i sitt över­kla­gan­de av bygg­lo­vet, som då på grund av vis­sa smär­re oklar­he­ter upp­häv­des av läns­sty­rel­sen i de­cem­ber 2016. En ny bygg­lov­san­sö­kan finns nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.