Ska­de­gö­rel­se på Apo­te­ket

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Po­lis till­kal­la­des un­der mån­da­gen till Apo­te­ket Le­jo­net på Ny­ga­tan ef­ter att per­so­na­len lar­mat. En kvin­na i 25-års­ål­dern ska ha be­tett sig hot­fullt och sla­git sön­der en blod­trycks­mä­ta­re. Hon var kvar på plat­sen när po­li­sen an­län­de och är nu miss­tänkt för ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.