Hård kamp mot skogs­brän­der

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

När­ma­re 140 skogs­brän­der ra­sar i Bri­tish Co­lum­bia i väst­ra Ka­na­da, mer än hälf­ten av dem är in­te un­der kon­troll, en­ligt myn­dig­he­ter­na.

Un­dan­tags­till­stån­det som in­för­des den 7 ju­li har för­längts med två vec­kor, med­de­lar del­stats­re­ge­ring­en. Minst 46 000 män­ni­skor har tving­ats fly si­na hem.

När­ma­re 3 000 brand­män och 200 he­li­kopt­rar och vat­ten­bomb­plan ar­be­tar med släck­nings­ar­be­tet. Yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning är på väg. (Tt-afp-reuters)

FOTO: ADRIAN WYLD/AP/TT

Brän­der ra­sar bland an­nat i na­tio­nal­par­ken Koo­te­nay i Bri­tish Co­lum­bia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.