Säm­re luft i Ki­na

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

Stä­der i Ki­na ha­de fär­re da­gar med bra luft un­der årets förs­ta halv­år jäm­fört med mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol, en­ligt of­fi­ci­el­la siff­ror från ki­ne­sis­ka sta­ten. 333 stä­der i lan­det ha­de ”bra” el­ler ”ut­märkt” luft un­der 74,1 pro­cent av da­gar­na un­der halv­å­ret, en ned­gång med 2,1 pro­cen­ten­he­ter.

I Pe­king med om­nejd låg mäng­den ”bra” luft­da­gar på 50,7 pro­cent, en ned­gång med 7,1 pro­cen­ten­he­ter. Hal­ten av skad­li­ga par­tik­lar av ty­pen PM2,5 har ock­så sti­git. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.