Da­tor­stopp ett min­ne blott

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

USA har hävt da­tor­stop­pet på fligh­ter från flyg­plat­ser i fram­för allt Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka, be­kräf­tar sä­ker­hets­de­par­te­men­tet på Twit­ter. Nu har flyg­plat­ser­na in­fört de hår­da­re sä­ker­hets­kon­trol­ler som USA har krävt. Den sista flyg­plat­sen där för­bu­det lyf­tes var King Khalid In­ter­na­tio­nal Air­port i Riy­ad, Saudiarabien, rap­por­te­rar Reuters.

Stor­bri­tan­ni­en har in­fört ett lik­nan­de för­bud som fort­fa­ran­de gäl­ler. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.