DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, flyd­de den colom­bi­ans­ke knark­kung­en Pablo Esco­bar ur sitt fäng­el­se i hemsta­den En­vi­ga­do. Anstal­ten var spe­ci­al­byggd och lyx­igt in­redd på be­kost­nad av den mäk­ti­ga ko­ka­in­pro­du­cen­ten i egen hög per­son, som se­dan lugnt kun­de fort­sät­ta sty­ra sitt nar­ko­ti­ka­syn­di­kat från in­si­dan. Histo­ri­en om Esco­bar och hans Me­dellín-kar­tell har dra­ma­ti­se­rats i Net­flix-se­ri­en ”Nar­cos” (2015–16).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.