Oli­via Schough trä­nar igen

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: fick ut­gå se­nast mot Tyskland. Nu ska hon va­ra 100-pro­cen­tig.

– Hon trä­na­de he­la trä­ning­en i dag och är fit­for-fight, sä­ger för­bunds­kap­ten Pia Sund­ha­ge.

Em-pre­miä­ren av­kla­ra­des ti­di­ga­re i vec­kan. Då höll Sve­ri­ge tätt och tog en po­äng mot Tyskland.

Nu vän­tar Ryss­land – som vann sin pre­miär­match med 2–1 mot Ita­li­en – i den and­ra Em­grupp­spels­mat­chen i Ne­der­län­der­na.

Men det är in­te det Ryss­land som Sve­ri­ge slog i Al­gar­ve cup med kla­ra 4–0, me­nar Sve­ri­ges lag­kap­ten Nil­la Fi­scher.

– Det är in­te rik­tigt sam­ma lag som är här. De är fy­sis­ka och de är bra i box­en, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.