Yt­ter­li­ga­re tre svens­kar Vm-kla­ra

Hallands Nyheter - - Sporten -

FRI­ID­ROTT: Den svens­ka trup­pen till fri­id­rotts-vm i Lon­don, som in­leds om drygt två vec­kor, ut­ö­kas med tre nya namn. Dis­kus­kas­ta­ren stav­hop­pa­ren Li­sa Gun­nars­son och 800-me­ters­lö­pa­ren Hanna Her­mans­son har se­dan ti­di­ga­re kla­rat Vm-kval­grän­ser­na i re­spek­ti­ve gren. På tors­da­gen fick de även of­fi­ci­ellt klar­tec­ken från för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint.

Lång­di­stanslö­pa­ren Sara Lah­ti, som se­dan ti­di­ga­re var ut­ta­gen på 10 000 me­ter, har nu ock­så ta­gits ut på 5 000 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.