Rob­bie Wil­li­ams trot­sar smär­tor­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MUSIK: När Rob­bie Wil­li­ams tur­né når Stock­holm den 29 ju­li är det en sar­gad ar­tist som kli­ver upp på Te­le 2 Are­nas scen. Rob­bie Wil­li­ams har en för­hål­lan­de­vis god dag.

– Jag har ledin­flam­ma­tion, disk­bukt­ning, benut­skott och förkalk­ning, och jag ska ge­nom­fö­ra den här tur­nén. När uni­ver­sum läg­ger krok­ben för dig är det säl­lan vid rätt tid­punkt, sä­ger han.

Al­la da­tum var re­dan bo­ka­de när Wil­li­ams rygg sa­de ifrån. Nu tar han sig ige­nom kon­ser­ter­na med hjälp av smärt­lind­ran­de in­jek­tio­ner.

– De fun­ge­rar i drygt en tim­me, se­dan blir jag li­te här­jad. (TT)

SKA­DAD. När Rob­bie Wil­li­ams går på scen gör han det med smärt­stil­lan­de på grund av en smärtan­de rygg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.