Man gri­pen för lå­da un­der bil

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

BROTT. I går på mor­go­nen spär­ra­de po­li­sen i Lund av ett om­rå­de vid po­lis­sta­tio­nen se­dan en bil med ett miss­tänkt far­ligt fö­re­mål un­der sig dykt upp på par­ke­rings­plat­sen. Bi­lens äga­re ha­de själv kört den till po­lishu­set i syf­te att få hjälp att un­der­sö­ka fö­re­må­let. Na­tio­nel­la bombskyd­det kal­la­des till plat­sen och an­vän­de sig av en ro­bot för att kon­trol­le­ra fö­re­må­let på nä­ra håll. Po­li­sen med­de­la­de se­na­re att det rör­de sig om en mind­re lå­da, och att de in­te trod­de det var nå­got ex­plo­sivt fö­re­mål. En man greps se­na­re miss­tänkt för grovt ola­ga hot. (TT)

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT

Po­li­sen an­vän­de sig av en ro­bot för att un­der­sö­ka fö­re­må­let un­der bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.