John Mc­cain har can­cer

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

USA. Den ame­ri­kans­ke se­na­torn John Mc­cain har drab­bats av en ag­gres­siv hjärn­tu­mör. Han och hans fa­milj över­vä­ger nu oli­ka be­hand­ling­ar vid ett sjuk­hus i Pho­e­nix, Ari­zo­na. Des­sa kan in­ne­bä­ra bå­de cell­gif­ter och strål­ning för 80-åring­en.

Re­pu­bli­kans­ke Mc­cain är en av pre­si­dent Do­nald Trumps mest fri­språ­ki­ga kri­ti­ker in­om det eg­na par­ti­et och var pre­si­dent­kan­di­dat 2008, då han för­lo­ra­de mot Ba­rack Oba­ma.

Trump sän­der si­na och hu­strun Me­la­ni­as ”tan­kar och bö­ner” till Mc­cain och he­la hans fa­milj, i ett ut­ta­lan­de. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.