Smut­si­ga peng­ar som för­stör liv

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I den mör­ka dra­ma­se­ri­en ”Ozark” föl­jer vi Mar­ty Byr­de (Jason Ba­te­man), en fi­nan­si­ell råd­gi­va­re i Chi­ca­go som le­ver ett till sy­nes nor­malt liv med sin fru Wen­dy (Lau­ra Lin­ney) och de­ras ton­års­barn. Men vid si­dan av sitt van­li­ga ar­be­te tvät­tar Mar­ty och hans part­ner Bru­ce peng­ar åt knark­kung­en Ca­mi­no Del Rio och Mex­i­kos näst störs­ta drogkar­tell.

”Ozark” ut­fors­kar te­man som ka­pi­ta­lism, fa­mil­je­dy­na­mik och över­lev­nad. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.