Lin­coln

DRA­MA

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get. Pre­si­dent Lin­coln

(Da­ni­el Day-lewis är mag­ni­fik) käm­par för att av­skaf­fa sla­ve­ri­et in­nan kri­get är över. Ut­sökt de­tal­je­rad film av Ste­ven

Spiel­berg. (USA, 2012) TV3 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.