NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Pinn­mon 18, Mo­räng­a­tan 67, Var­berg. Säl­ja­re: Kai­ja Ri­it­ta Ja­kobs­son och Mats Olof Ja­kobs­son. Kö­pa­re: Mag­nus Johan Kar­man och Li­na Maria An­ne­li Kar­man. Kö­pe­sum­ma: 3 695 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 869 000 (2015) kro­nor. Å 2:12 , Karl Gustav 203, Karl gustav. Säl­ja­re: Lars Al­var Son­ny Ja­kobs­son och Jenny Mi­chae­la Pers­son. Kö­pa­re: Eva Ka­rin Nor­lan­der. Kö­pe­sum­ma: 1 820 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 911 000 (2015) kro­nor. Kär­nan 12, Träslövs­vä­gen 159B, Var­berg. Säl­ja­re: Tof­ta Snic­ke­ri AB. Kö­pa­re: Ja­ni­na Hen­ri­et­te Björn­berg och Carl Henrik Björn­berg. Kö­pe­sum­ma: 5 750 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej Kork­trä­det 2, Val­lins­vä­gen 35, Var­berg. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Pär Mat­ti­as Carls­son och An­na Camilla Henriksson. Kö­pe­sum­ma: 1 245 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 537 000 (2015) kro­nor. Trön­ninge 18:17, Smed­vä­gen 6, Var­berg. Säl­ja­re: Sven Bertil Lan­ne­stam och Ma­ri­an­ne Hol­me­lin. Kö­pa­re: Ma­ri­an­ne Hol­me­lin. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 031 000 (2015) kro­nor. Bua 10:137, Skogs­vä­gen 9, Bua. Fred­berg. Kö­pe­sum­ma: 4 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 694 000 (2015) kro­nor. Trön­nin­ge­näs 5:24, Fäx­å­ker­vä­gen 8, Var­berg. Säl­ja­re: Stig Ax­el Ro­bert Has­sell­unds döds­bo. Kö­pa­re: Eva Le­na Anet­te Nord­holm och Da­vid Hasse Nord­holm. Kö­pe­sum­ma: 3 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 602 000 (2015) kro­nor. Fas­tarp 3:92, Sand­ga­tan 9, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Ro­sa Ce­ci­lia Staags döds­bo. Kö­pa­re: Ab­dur­rah­man Er­ko­nukse­ven. Kö­pe­sum­ma: 1 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 733 000 (2015) kro­nor. Lil­la berg 20, Klum­bergs­vä­gen 5B, Var­berg. Säl­ja­re: Fio­na Ja­ne Kyl­ler­gård och Lars Fred­rik Kyl­ler­gård. Kö­pa­re: Niklas Pe­ter Ru­ud. Kö­pe­sum­ma: 5 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 303 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.