NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Skäl­linge 2:10, Köp­mans­vä­gen 110, Skäl­linge. Säl­ja­re: Carl Gö­ran Ri­chard Sjö­wall och Gun­vi Eri­ka Sjö­wall. Kö­pa­re: Carl Gö­ran Ri­chard Sjö­wall. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 715 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa-kär­ra 8:255, Kors­vä­gen 16, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Yvon­ne Eli­sa­beth Martin­son och Tord Mar­tin Sören Martin­son. Kö­pa­re: Mar­kus Jo­han Ema­nu­els­son och Ma­lin Sa­ra Ma­rie Karlsson. Kö­pe­sum­ma: 3 550 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 756 000 (2015) kro­nor.

Käll­storp 8:8, Käll­storp 113, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Ka­ta­ri­na Eli­sa­beth Ga­ne­li­us och Hans Jo­nas Mar­tin Matts­son. Kö­pa­re: Ni­co­le Sa­ra Te­re­se Stenlund och Per An­ders Mi­kael Stenlund. Kö­pe­sum­ma: 1 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 826 000 (2015) kro­nor.

Ste­ga­red 1:10. Säl­ja­re: Sven Es­björn Christoffer Erics­son. Kö­pa­re: Sven Es­björn Christoffer Erics­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 627 000 (2014) kro­nor.

Kro­no­fog­den 14, Sö­der­ga­tan 6A, Var­berg. Säl­ja­re: Ma­ria Eli­sa­beth Char­lot­te Hall­berg och Kjell An­ders Erik Jo­hans­son. Kö­pa­re: Björn Mag­nus Teng­gren och Eve­li­na Li­sa Teng­gren. Kö­pe­sum­ma: 6 075 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 606 000 (2015) kro­nor.

Nöss­linge-bor­rås 1:3, Nöss­linge Bor­rås 11, Ul­la­red.

Säl­ja­re: Bengt Gös­ta Lind­gren. Kö­pa­re: Bo Jan Hå­kan Svens­son. Kö­pe­sum­ma: 6 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 728 000 (2014) kro­nor.

Klev 6:1, Klef 32, Tvåå­ker.

Säl­ja­re: Sa­ri Han­ne­le Po­h­jan­täh­ti och Kjell-ar­ne Po­h­jan­täh­ti. Kö­pa­re: Britt Ire­ne Borgh och Has­se Nils Ken­neth Bladh. Kö­pe­sum­ma: 1 950 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 686 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 3:55, San­na­vä­gen 20, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Mo­ni­ka Kat­he­ri­ne Knuts­son. Kö­pa­re: Björn To­bi­as Karlsson och Sand­ra Johanna Em­rets­son. Kö­pe­sum­ma: 1 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 919 000 (2015) kro­nor.

Karl gus­tavs-bua 2:11, Var­berg Karl gus­tavs-bua 2:8, Var­berg Karl gus­tavs-bua 2:9, Var­berg Karl gus­tavs-bua 2:12. Säl­ja­re: John Ru­ne Bart­hold Bengts­son. Kö­pa­re: Gerd Gun­nel El­se-britt Bengts­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 163 000 (2015) kro­nor.

Bua 10:95, Gut­ta­reds­vä­gen 18, Bua. Säl­ja­re: Eva Kristi­na Ar­vids­son och Hans Inge Tor­björn Ar­vids­son. Kö­pa­re: Re­bec­ca Char­lot­te Lamm och Glenn Ove Karlsson. Kö­pe­sum­ma: 3 750 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 192 000 (2015) kro­nor.

Tvåå­kers-ås 5:57, Re­ling­vä­gen 20, Träslövslä­ge. Säl­ja­re: Åsa Inga Ve­ro­ni­ka Karlsson och Hans Mag­nus Jo­hans­son. Kö­pa­re: Da­ni­el Andreas Bengts­son och Angelica Christi­na Netje. Kö­pe­sum­ma: 5 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 994 000 (2015) kro­nor.

Bua 8:125, Hul­ta­lyc­ke­vä­gen 6, Bua. Säl­ja­re: An­na Victo­ria Fri­gert och Lars Ar­ne Fred­rik Fri­gert. Kö­pa­re: Kjell Hå­kan An­ders­son och Astrid Bir­git­ta Lund­gren. Kö­pe­sum­ma: 875 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.