HBK tog tung po­äng mot Ös­tersund

Hallands Nyheter - - Sporten - TO­BI­AS JÖNS­SON/TT

Halm­stads BK har ba­ra vun­nit en match i år – skrällse­gern i pre­miä­ren hem­ma mot Ös­tersund. Nu blev det en po­äng till mot skräl­la­get i Eu­ro­pa Le­a­gue.

Men Hbk-trä­na­ren Igor Krulj var in­te nöjd med re­sul­ta­tet:

– Vi bor­de ha straf­fat dem i slu­tet. Jag hop­pa­des att Gud­munds­son, med sin speed, skul­le vå­ga gå själv. Men så här är det nu, sa trä­na­ren Igor Krulj.

Halm­stad har ba­ra vun­nit en match i år – skrällse­gern i pre­miä­ren hem­ma mot just Ös­tersund.

Ba­ra tre and­ra all­svens­ka lag har lyc­kats lug­ga Ös­tersund på po­äng på Jämt­kraft Are­na – Jön­kö­ping, Si­ri­us och Gö­te­borg –

En po­äng bor­ta mot ÖFK, där ba­ra tre and­ra lag lyc­kats ta po­äng i år – Jön­kö­pings Söd­ra, Si­ri­us och IFK Gö­te­borg – bor­de kanske ses som god­känt för näs­tjum­bon HBK

– Jag vil­le ha tre po­äng. Men det var en fan­tas­tisk lagin­sats av spe­lar­na. Vi vi­sar att vi ska va­ra i allsvenskan, sa Krulj.

MITT I ÖSTERSUNDSPRESSEN i slut­mi­nu­ter­na fick gäs­ter­na ett gyl­le­ne om­ställ­nings­lä­ge. Den­nis Wid­gren tap­pa­de bol­len på mitt­plan och HBK kont­ra­de i ett fy­ra mot två-lä­ge. In­läg­get från Gabri­el Gud­munds­son blev dock in­te bätt­re än att Ös­tersunds­för­sva­ret kun­de nic­ka un­dan.

Men fram­gång­ar­na i Eu­ro­pa Le­a­gue kos­tar i allsvenskan för Ös­tersund.

Mål­löst mot Halm­stad in­ne­bär att ÖFK ba­ra har en se­ger på fem se­ri­e­mat­cher.

– 0–0 och jag är väl­digt stolt över spe­lar­na, sa trä­na­ren Gra­ham Pot­ter.

Ös­tersunds trä­na­re fort­sät­ter att ro­te­ra för att la­get ska or­ka med bå­de spel i Eu­ro­pa Le­a­gue och allsvenskan. Dess­utom sak­na­des Sa­man Ghoddos, Ken Se­ma och Gabri­el So­mi på grund av ska­dor.

– Man mås­te gö­ra änd­ring­ar på grund av spelsche­mat och då är det na­tur­ligt att far­ten och sam­spelt­he­ten in­te är där. Men at­ti­ty­den och in­sat­sen hos spe­lar­na är fan­tas­tisk, sa Pot­ter.

SUPERINHOPPAREN JAMIE HOPCUTT, som star­ta­de sin fem­te match för sä­song­en, kom nä­ra ett mål i mit­ten av förs­ta halv­lek. An­falls­part­nern Al­ha­ji Ge­ro stång­a­des med Hbk-för­sva­ret och mål­vak­ten Isak Pet­ters­son ham­na­de på vil­lo­vä­gar. Hopcutt för­sök­te pla­ce­ra in en bredsi­da ur snäv vin­kel mot öp­pet mål men bol­len räd­da­des på mål­lin­jen av Hbk-bac­ken Alex­an­der Bern­ts­son.

Ge­ro, of­ta or­di­na­rie på topp, kom själv nä­ra ett mål med dry­ga tim­men spe­lad. Hans cur­la­de skott mot krys­set ham­na­de dock tätt över.

Hbk-mål­vak­ten Pet­ters­son fick of­ta hjälp av sin back­lin­je i av­gö­ran­de lä­gen. Bern­ts­sons mitt­back­skol­le­ga Mar­cus Johansson kas­ta­de sig och täck­te av­slut när Jo­han Ber­tils­son fick skott­lä­ge mitt i straff­om­rå­det i slut­ske­det av mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.