Vi vill ri­da!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

IN­TRES­SE. Jag vill gär­na att min son kan få möj­lig­het att ut­ö­va ridsport!

Men jag har in­te råd med rid­lek­tio­ner då jag är en­sam­stån­de. Finns det möj­lig­het att kom­mu­nen hjälper mig och min son? Vi är ju trots allt svens­ka med­bor­ga­re (be­ta­lat in­komst­skatt i 35 år).

Hop­pas på ett svar sna­rast då min son jät­te­gär­na vill ri­da.

Vill ha en del av ka­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.