Vår luft är far­lig

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Strål­nings­ska­dad gub­be

MIL­JÖ. Ser du att många väx­ter har sto­ra hål i si­na blad? Det be­ror in­te på in­sek­ter el­ler sjuk­dom. Ska­dor­na kom­mer från skyn. Denna frä­tan­de luft an­das vi in ut­an att pro­te­ste­ra! In­te kons­tigt att vi får can­cer och and­ra sjuk­do­mar. När ska vi vak­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.