Fak­ta:

Om land­nings­skyl­dig­he­ten

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Den 1 ja­nu­a­ri 2015 in­för­des land­nings­skyl­dig­het in­om EU för att mi­ni­me­ra ut­kast och oöns­ka­de fångs­ter samt för att på­skyn­da ut­veck­ling­en av ett mer se­lek­tivt fis­ke. Den in­förs steg­vis för oli­ka havs­om­rå­den, ar­ter och fis­ken in­om EU och ska va­ra helt in­förd 2019. Se­dan ja­nu­a­ri 2016 är tillåt­na måt­tet för havs­kräf­ta 10,5 cm. Land­nings­skyl­dig­he­ten, där den är in­förd, in­ne­bär att fångs­ter av kvo­te­ra­de ar­ter ska skri­vas in i logg­bok, lan­das (tas iland) och räk­nas av kvo­ter­na.

* De ar­ter som om­fat­tas av land­nings­skyl­dig­he­ten i Väs­ter­ha­vet från den 1 ja­nu­a­ri 2017 är: • Kol­ja • Rödspät­ta • Äk­ta tunga • Havs­kräf­ta • Nord­havs­rä­ka • Grå­sej • Kum­mel • Vit­ling • Torsk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.