Rån­för­sök ut­an­för Ica Kvan­tum i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Vid 23-ti­den på tors­dags­kväl­len in­träf­fa­de ett rån­för­sök på Torg­ga­tan i Var­berg. Ett gäng på sju kil­lar ska ha gett sig på två kil­lar i 18-års­ål­dern och för­sökt att ta de­ras mo­bil­te­le­fo­ner. De unga kil­lar­na fick en del slag mot an­sik­tet som gav näs­blod och rod­na­der på kin­der­na, men de be­höv­de in­te upp­sö­ka sjuk­vård.

När gäng­et som för­sök­te stjä­la te­le­fo­ner­na in­te lyc­ka­des sprang de från plat­sen. De 18-åri­ga kil­lar­na kun­de upp­ge sig­na­le­ment, men kän­de in­te de sju kil­lar­na se­dan ti­di­ga­re. Hän­del­sen är nu po­li­san­mäld.

– Vi har en del spa­nings­upp­slag som po­li­sen kom­mer att job­ba vi­da­re med, sä­ger Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­per­son.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

UPPFRISKANDE. Esko Kaak­ku­nen får hjälp av kom­pi­sen Bjar­ne An­ders­son och Jo­han­nes Pers­son från DHR att ba­da med den nya bad­rull­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.