Kat­ter miss­tänks ha skju­tits

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Varbergs djurkli­nik fick på ons­da­gen in två kat­ter med sto­ra ska­dor. De ha­de run­da hål på var­de­ra si­dan om rygg­ra­den och miss­tänks ha skju­tits, men ing­en ku­la hit­ta­des. Kat­ter­na på­träf­fa­des vid gam­la Fun Ci­ty i Him­le och läm­na­des över till kli­ni­ken där de se­dan av­li­va­des. I po­li­san­mä­lan be­skrivs kat­ter­na som up­pen­bart osköt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.