Grip­ne svens­ken släpps in­te fri

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Ron­ja Mår­tens­son/tt

Det kan drö­ja åt­ta till nio må­na­der in­nan svens­ka Ali Gha­ra­vi släpps fri.

Dom­sto­len i Turkiet har åter sagt nej, upp­ger hans ad­vo­kat för TT. Den svens­ke It­kon­sul­ten greps ut­an­för Istan­bul för snart en må­nad se­dan.

– Vi är för­vå­na­de, be­svik­na och ar­ga, men vi är in­te choc­ka­de, sä­ger en av ad­vo­ka­ter­na som re­pre­sen­te­rar Gha­ra­vi till TT.

Det nya dom­stols­be­slu­tet ger fort­satt inga ex­ak­ta upp­gif­ter kring var­för Ali Gha­ra­vi och Pe­ter Steud­t­ner, samt fy­ra and­ra, fort­satt hålls häk­ta­de.

FOTO: LARESSA DICKEY/PRIVAT

Män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten Ali Gha­ra­vi greps ut­an­för Istan­bul för snart en må­nad se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.