Det här vet vi om björ­n­at­tac­ken

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - KÄL­LA: NE.SE

Vid 10.30-ti­den i går lar­ma­des po­lis och rädd­nings­tjänst om att en djur­skö­ta­re bli­vit at­tac­ke­rad av en björn.

En fa­milj be­fann sig till­sam­mans med djur­skö­ta­ren i ett hägn för att läg­ga ut mat till björ­nar­na. Häg­net för­vän­ta­des va­ra tömt på djur.

Fa­mil­jen klätt­ra­de ut ur häg­net när djur­skö­ta­ren blev an­gri­pen.

Björ­nen av­li­va­des när be­väp­na­de djur­skö­ta­re kom till und­sätt­ning.

Or­sa Rov­djur­spark stäng­de för res­ten av da­gen, men pla­ne­rar att ha öp­pet i dag.

En för­un­der­sök­ning om ar­bets­mil­jö­brott har in­letts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.